11
تلفن22769404-021
info@libraco.net
نحوه آشنایی با لیبرا
1- انتخاب محصول  
نمایندگی فروش کدام محصولات را می خواهید؟
کاغذ دیواری کروما
کاغذ دیواری ایفینگر
لمینیت لیبرا فلور
لمینیت آرکو فلور
پرده ایفینگر و کروما
2- مشخصات شرکت / فروشگاه
نام شرکت / فروشگاه
تاریخ تاسیس
زمینه فعالیت در حال حاضر
مناطقی که در آن ها فعالیت دارید
نمایندگی ها / مجوزها
نشانی کامل
نوع مالکیت مکان
تلفن ثابت
فکس
کد پستی
آدرس وب سایت
آدرس ایمیل
تعداد شرکا
تعداد پرسنل
نام معرف
3- مشخصات مدیر شرکت / فروشگاه
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن همراه
تاریخ تولد